facebook
Więcej

Projekty PARP

logo_unia

Projekt dotyczy wparcia przedsiębiorcy w zapewnieniu płynności finansowej na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 .

Projekt został sfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Działanie 1,5 : Dotacja na Kapitał Obrotowy.

Numer projektu : POPW.01.05.00-18-0343/20-00

Planowane efekty : Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz zachowanie miejsc pracy .

Wartość projektu : 109 295,37 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 109 295,37 PLN