facebook
Więcej

Fundusze Unijne 2016

logo_unia

INFORMACJA O PROJEKCIE

BENEFICJENT:

GLASMARK SP. Z O.O.

38-400 Krosno,

ul. Kazimierza Pużaka 63C

PROJEKT NR: POPW.01.04.00 – 18 – 0073/16

TYTUŁ PROJEKTU: „Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju firmy Glasmark sp. z o.o.”

OKRES REALIZACJI: 01.03.2017 – 31.08.2017

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie potencjału firmy Glasmark sp. z o.o., w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek. Projekt polega na przeprowadzeniu audytu wzorniczego w firmie. Audytorzy dokonując diagnozy przedsiębiorstwa i wspólnie z nim zdefiniują działania niezbędne do wdrożenia. Rezultatem projektu będzie opracowana strategia wzornicza zawierająca rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Zarząd zdaje sobie sprawę, iż chcąc konkurować na rynku nie powinien działać w sposób przypadkowy. Projekt powinien odpowiedzieć na pytanie co do dalszych działań strategicznych i operacyjnych jakie Zarząd powinien podjąć. Potrzebna jest właściwa strategia która umożliwi osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Jej sformułowanie i wdrożenie będzie najtańszą i najbardziej efektywną inwestycją w rozwój Spółki..

PLANOWANE EFEKTY:

W związku z realizacją projektu firma spodziewa się niżej wymienionych efektów:

  1. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem i świadomości znaczenia wzornictwa
  2. Poznanie wartości marki Glasmark i określenie zakresu niezbędnych działań dotyczących rebrandingu znaków towarowych.
  3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
  4. Wprowadzenie nowych produktów na rynek
  5. Wzrost przychodów ze sprzedaży nowego produktu.

WARTOŚĆ PROJEKTU:67 035,00PLN

DOFINANSOWANIE: 46 325,00 PLN OSOBA

DO KONTAKTU:

MAREK RYGIEL
GLASMARK SP. Z O.O.
38-400 Krosno,
ul. Kazimierza Pużaka 63c
T: +48 13 43 689 56
biuro@glasmark.pl
www.glasmark.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

logo_unia